TARIEVEN
José Weimar
Mondhygiënistenpraktijk
KwaliteitsRegister Mondhygiënisten
NVM-mondhygiënisten
Kwaliteitsregister Paramedici

José Weimar - Mondhygiënist

Tarieven & Betaalwijzen

Als voor de initiële fase de kosten boven de 150 Euro kunnen komen, ontvangt u desgewenst een begroting. Met die begroting kunt u dan bij uw zorgverzekeraar nakijken wat u vergoed krijgt en wat er eventueel voor uw eigen rekening komt. De behandeling kan dan voortgaan nadat u toestemt met de behandeling. Daarvoor tekent u de begroting voor akkoord en stuurt hem retour naar de mondhygiënist. Indien de begroting niet minimaal 3 werkdagen tevoren is aangekomen in de praktijk, zullen eventueel gemaakte vervolgafspraken automatisch worden geannuleerd.

De aan u bestede tijd in minuten wordt omgezet in een aantal behandelcodes die tezamen het honorarium vormen. Het tarief is momenteel 13,52 Euro per 5 minuten (het tarief wordt jaarlijk aangepast aan de geldende NZA tarieven'). De nota wordt aan u gezonden door het bedrijf Infomedics. Indien u een tandartsverzekering heeft afgesloten zal Infomedics de nota voor u bij de verzekeraar declareren. Mocht het bedrag niet geheel vergoed worden dan ontvangt u van Infomedics een restnota.

Indien u geen aanvullende tandartsverzekering heeft komen de kosten van de behandeling voor uw eigen rekening en voldoet u de nota direct aan Infomedics.

nota verzonden door infomedics


Mw. J.M. Weimar - mondhygiënist:
Gebouw De Unie, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

e-mail: info@mondhygienistzoetermeer.nl
website: www.mondhygienistzoetermeer.nl
Tel: 06 419 77 866 (ook what's app)

2734898
0

Privacybeleid Word Privacybeleid PDF
Privacybeleid Mondhygiëniste José Weimar

TARIEVEN

© 2023 renelaanen.com. All rights reserved
.