OVER ONS
TARIEVEN
José Weimar
Mondhygiënistenpraktijk
KwaliteitsRegister Mondhygiënisten
NVM-mondhygiënisten
Kwaliteitsregister Paramedici

José Weimar - Mondhygiënist

Over ons en wat wij doen

Wat wij doen als mondhygiënist is vastgelegd in een protocol voor behandelnoodzaak.

Dat betekent dat iedere mondhygiënist op dezelfde wijze te werk gaat volgens een vaste procedure om precies de zorg te leveren die voor uw situatie nodig is.

Eerste afspraak

Als u op de eerste afspraak verschijnt zal de mondhygiënist een aanvullende medische vragenlijst (anamnese) met u doornemen. Dit hoort bij het zogenaamde intake -gesprek, waarin ook aan de orde komt waarvoor u verwezen bent of wat uw eigen wensen of vragen zijn. Het kan echter zijn dat er omstandigheden betreffende uw gezondheid zijn die het nodig maken een mondhygiënebehandeling tijdelijk op te schorten. Sommige mensen mogen niet zonder toestemming en/of pre-medicatie van hun behandelend arts door de mondhygiënist behandeld worden. Mocht het nodig zijn, dan neemt de mondhygiënist eerst telefonisch contact met u op om nadere informatie in te winnen.

Gaarne de naam/namen van de medicijnen op schrift meenemen naar uw eerste bezoek.

Conditie van het tandvlees

Vervolgens stelt de mondhygiënist de conditie van het tandvlees vast. Met behulp van een sonde wordt voorzichtig het tandvlees afgetast op zoek naar plekjes die mogelijk ontstoken zijn en gaan bloeden bij het aanraken. Als het tandvlees niet bloedt of er geen andere verschijnselen te bespeuren zijn van ziekte kan het gebit preventief professioneel worden gereinigd.

Behandelplan

De mondhygiënist legt na het vaststellen van de conditie van het tandvlees aan u uit wat de behandeling inhoudt en stelt indien nodig een behandelplan op. De behandeling geschiedt in één of meerdere sessies van 45 of 60 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige tandsteen, plaque en/of aanslag. Het kan daardoor voorkomen dat een (laatste) sessie juist korter duurt dan 45 of 60 minuten. Alleen de tijd die aan u besteed is wordt berekend, in alle fasen van de behandeling, zowel preventief als curatief, als nazorg. U ontvangt een begroting als de geschatte kosten hoger zijn dan 150 Euro.

Preventief reinigen

Vervolgens wordt het gebit preventief gereinigd. Dit is het verwijderen van tandsteen en plaque van een gebit waarvan de mondhygiënist heeft vastgesteld dat het tandvlees (nagenoeg) gezond is. U krijgt dan indien van toepassing een poetsinstructie of andere nuttige uitleg om u te helpen de vorming van tandsteen en plaque verder te verminderen. Hoe handiger u daarin wordt, hoe minder u een mondhygiënist nodig heeft!

Aanslag door roken

Ook aanslag door roken of door bepaalde dranken of etenswaren kan meestal geheel of grotendeels verwijderd worden. Dit kan door middel van polijsten of door middel van air-polishing. Air polishing gebeurt met een soort hogedruk-reiniger waaruit zoutkorreltjes en water komt, die de tanden weer helemaal glad en schoon polijst.

Ontstoken of ziek tandvlees

Het tandvlees dat ziek is, ontstoken, bloedt makkelijk bij het aanraken (sonderen door de mondhygiënist, poetsen of peuteren met een tandenstoker of rager). Er wordt dan - net als bij de preventieve fase - een gebitsreiniging gedaan, alleen noemen we die behandeling curatief (to cure=genezen).

De mondhygiënist kiest eerst de plaatsen uit waar de noodzaak van behandelen het hoogst is, zodat zo snel mogelijk de probleemplaatsen worden aangepakt. Waar die problemen zich bevinden is af te leiden uit het overzicht van de conditie van het tandvlees, dat vóór de gebitsreiniging wordt vastgelegd in een overzicht (parodontiumstatus of pocketstatus) waarvan de tandarts een kopie krijgt. Of een curatieve gebitsreiniging in één of meerdere sessies moet plaatsvinden ligt aan de ernst van de tandvleesontsteking, die meestal zonder pijn aanwezig is. Immers, u heeft maximaal 32 elementen (tanden en kiezen) en als die allemaal in meer of mindere mate tandsteen/aanslag hebben, dan kan het voorkomen dat u in de eerste fase (de initiële fase) een paar keer moet komen om alle gebitselementen te laten schoonmaken. Die sessies kunnen 45 tot 60 minuten duren. De ervaring leert, dat het de eerste keer even wennen is, maar dat het daarna meestal erg meevalt, omdat u al weet hoe zo'n behandeling gaat zodat u zich beter kunt ontspannen.

De mondhygiënist vertelt u daarbij hoe u het gebit dagelijks zo goed mogelijk kunt verzorgen om het te helpen genezen. Dagelijks effectief poetsen, waarbij u ook leert hoe u tussen de tanden kunt schoonmaken, voorkomt namelijk dat er zich weer teveel nieuwe tandplaque en tandsteen vormt, waardoor het tandvlees opnieuw ontsteekt.

Herbeoordeling

Na de curatieve gebitsreiniging volgt - volgens het protocol - na 3 maanden een tweede fase: de herbeoordeling. De conditie van het tandvlees wordt opnieuw vastgelegd om te beoordelen of de initiële (begin-)behandeling heeft geholpen. Dit wordt een tussentijdse beoordeling van het tandvlees genoemd, waarmee eventuele restproblemen kunnen worden opgespoord. Voor die plaatsen wordt dan opnieuw een behandelplan gemaakt. Soms is dat een bijstelling van de instructie, maar het kan ook zijn dat die elementen opnieuw of aanvullend moeten worden behandeld. Het komt voor dat er lokaal een bacteriologisch onderzoek wordt gedaan om vast te stellen met welke bacteriën we te maken hebben. Ook kan het zijn dat u verwezen wordt naar een parodontoloog en dodontoloog of kaakchirurg. Dat gebeurt altijd via terugkoppeling naar en verwijzing door uw huistandarts, die de spil is in de mondzorg en die beslist of dat wenselijk is. De tandarts overlegt dat verder met u.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het gebit?
Kijk dan op www.allesoverhetgebit.nl


Mw. J.M. Weimar - mondhygiënist:
Gebouw De Unie, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

e-mail: info@mondhygienistzoetermeer.nl
website: www.mondhygienistzoetermeer.nl
Tel: 06 419 77 866 (ook what's app)

27348980


Privacybeleid Word Privacybeleid PDF
Privacybeleid Mondhygiëniste José Weimar

OVER ONS
TARIEVEN

© 2023 renelaanen.com. All rights reserved
.